Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Более подробные сведения содержатся в нашем заявлении о защите данных.

Принять

Развлечение

С CLAAS весело!

Скучно? Откройте для себя разнообразный мир онлайн-игр CLAAS.

Развлечение

С CLAAS весело!

Скучно? Откройте для себя разнообразный мир онлайн-игр CLAAS.

Заставки на рабочий экран

Заберите свои машины CLAAS с поля домой на рабочий экран: мы отобрали для вас самые удачные и впечатляющие фотографии, которые украсят ваш рабочий стол.